Tjenester

Systemutvikling

TELTEK kan bidra med følgende kompetanse innenfor systemutvikling:

Plattform: Windows, Unix/Linux, VMS, embedded
Metodikk/verktøy: UML, objektorientert, FSM, RUP, Rose/RT, SDT
Språk/verktøy: Java, J2EE, Eclipse, SQL, C/C++, Visual C++, m.fl.
Internet/utvikling: jBoss, Apache Tomcat, EJB, Servlet, JSP, Struts, Swing, XML, alt. Coldfusion MX
Webutvikling: HTML, CSS, Javascript, DreamWeaver, Front Page
Databaser: MySQL, Oracle, MS Access, PL/SQL, embedded-SQL, Oracle 4-GL: Designer og Developer