Tjenester

Prosjektstøtte

TELTEK kan bidra med følgende type av prosjektstøtte:

Prosjektledelse (i hht. PMI) for IT-, systemutviklings- og PSO-prosjekter:
 • prosjektplan med arbeidsomfang
 • prosjektledelse i hht. tid, kvalitet og kostnad
 • risikostyring
 • personale og kommunikasjon
 • anskaffelser
Teknisk prosjektleder:
 • Oppfølging av kravspesifikasjon, påse at krav innfries og testes
 • Oppfølging og verifikasjon i hht. gjeldende standarder, API, etc.
Kvalitetsledelse:
 • produkt- og dokumentstruktur
 • lagring- og gjenfinning, versjons- og variantkontroll
 • sporbarhet og test av krav
Testledelse:
 • Valg av teststrategi
 • Utarbeidelse av testplaner og prosedyrer
 • Forberedelse og oppsett av testlab og testmiljø
 • Lede gjennomføring av funksjons- og systemtest